ASSISTENTIEWONINGEN VANAF €29,25 / DAG

in deze dagprijs is inbegrepen’ : huur + servicekosten

Welke service zit in de dagprijs inbegrepen?:

 • Onderhoud gemeenschappelijke delen zoals de  tuin, liften, gangen, ontmoetingsruimte, technische keuringen, …
 • Noodoproepsysteem: 24h/24h verpleegkundige hulp in noodsituaties
 • De conciërge: waakt over de veiligheid van de bewoners, onderhoudt de gebouwen, voert kleine klusjes uit.
 • De ‘woonassistent’: staat alle weekdagen ten dienste van de bewoners. De woonassistent zorgt voor de post,  regelt de maaltijden, biedt kleine hulp en legt contacten met de thuiszorgdiensten (thuisverpleging, gezinszorg, schoonmaakdiensten, …) om de praktische, dagdagelijkse noden en problemen van de bewoners op te lossen. Als centraal aanspreekpunt is de woonassistent tevens op de hoogte van het reilen en zeilen van de bewoners en vormt zo de centrale figuur binnen de voorziening.
 • Verzekering: Brandverzekering: inboedel is verzekerd tot € 5000,
 • Centrale ontmoetingsruimte: hier kunnen de bewoners dagelijks samenkomen om een activiteit te doen of om gewoon te babbelen. Ook kan deze ruimte gebruikt worden voor feestjes in familiekring.
 • Afvalcontainers: de residentie beschikt over 2 molokcontainers  waar de mensen gebruik van kunnen maken om hun afval in te gooien.
 • fietsenstalling boven en ondergronds & bovengrondse parkings

Wat zit niet in de dagprijs?:

 • Water, elektriciteit en verwarming van de eigen flat (ieder heeft een eigen meter)
 • Kabel tv, telefoon, poetsen eigen flat,
 • ondergrondse parking  (€50/mnd.)
 • Wil men gebruik maken van de wasserette dan kan men jetons hiervoor bekomen bij de woonassistente
 • In de ontmoetingsruimte kan men steeds een drankje nuttigen tegen een klein prijsje. Ook hiervoor kan men jetons kopen bij de woonassistente.
 • Uitstappen, workshops …

 

! Koppels zelfde prijs

Onze bedoeling is een zo gevarieerd mogelijk aanbod te doen van hulp- en dienstverlening, rekening houdend met enerzijds de prioriteiten van onze bewonersgroep en anderzijds steeds de keuzevrijheid van onze senioren respecterend.

Wonen tussen mensen van ongeveer dezelfde leeftijd stimuleert de sociale contacten. Daarom zal er een centrale ruimte voorzien worden die bedoeld is om deze contacten en activiteiten te stimuleren.

Inspraak zal er zijn via een periodieke bewonersraad en door de dagelijkse contacten met de woonassistent.
Daarnaast zal een centraal geplaatste ideeënbus de bewoners en hun families de mogelijkheid bieden suggesties te doen, waarmee, in de mate van het haalbare, zoveel mogelijk rekening zal gehouden worden.

Elke bewoner dient alvorens hij in de flats komt wonen een overeenkomst, een soort van contract, te ondertekenen, waarbij de opname- en ontslagmodaliteiten vermeld staan. Daarnaast zal elke bewoner een Reglement van Interne Orde ontvangen. Een copie van beide documenten zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de inspectiediensten van de Vlaamse Overheid.css.php